top of page
lach_001.jpeg

Forsus veren voor beugel

Forsus springs for bracket

Forsus veren en een Herbst-beugel verplaatsen de boventanden naar achteren en de ondertanden juist naar voren. Het is een zeer efficiënte beugel om een overbeet te corrigeren. Deze beugel zit vast in de mond en wordt dus 24 uur per dag gedragen. De beugel is te combineren met de vaste beugel.

Forsus springs and an Herbst brace move the upper teeth backwards and the lower teeth, on the contrary, forward. It is a very efficient brace to correct an overbite. This brace is fixed in the mouth and is therefore worn 24 hours a day. The bracket can be combined with the fixed bracket.

bottom of page