top of page
lach_001.jpeg

Ortho-implantaat

Ortho-implant

Een ortho-implantaat of botanker is een heel klein titanium schroefje dat in het kaakbot wordt aangebracht. Met deze behandeling kan de voorwaartse groei van de bovenkaak gestimuleerd worden. Dit is vaak het geval wanneer de ondertanden voor de boventanden in de mond staan. Ortho-implantaten worden ook gebruikt om specifieke tanden te verplaatsen, zonder dat de andere tanden verschuiven. Er wordt altijd een elastiekje aangebracht van het ene botanker naar het andere of naar de brackets. Het plaatsen van botankers kan zowel poliklinisch als onder narcose, afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en de hoeveelheid botankers die geplaatst moeten worden.

An ortho-implant or bone anchor is a very small titanium screw inserted into the jawbone. With this treatment, the forward growth of the upper jaw can be stimulated. This is often the case when the lower teeth are in front of the upper teeth in the mouth. Ortho-implants are also used to move specific teeth without shifting the other teeth. A rubber band is always inserted from one bone anchor to another or to the brackets. Bone anchors can be placed either on an outpatient basis or under anaesthesia, depending on the patient's age and the amount of bone anchors to be placed.

bottom of page