top of page
sfeerheader-contact1.jpeg

Klachtenregeling

In onze praktijk schenken we veel aandacht aan de kwaliteit van de behandelingen. Wij als team voeren ons werk zo zorgvuldig mogelijk uit. Toch zijn menselijke fouten of vergissingen niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kunnen misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan. Het kan ook gebeuren dat je iets niet goed hebt begrepen of dat je het idee hebt dat er niet voldoende naar je is geluisterd. Als dit het geval is, horen we dat graag zodat we onszelf kunnen blijven verbeteren.

Het belangrijkste doel van de klachtenregeling is het wegnemen van je ongenoegen. Bovendien willen we soortgelijke klachten natuurlijk voorkomen. Je kunt bij ons terecht met klachten over de behandeling, over de behandelende orthodontist of over een van onze teamleden.

Mocht je ontevreden zijn, dan kun je dit bespreken met de orthodontist of een van onze collega’s. Je kunt je klacht ook melden via het klachtenformulier. Deze is ook verkrijgbaar bij de balie. Wil je op dit formulier in ieder geval deze gegevens vermelden:

  • Naam patiënt + geboortedatum

  • Datum of periode waarop je klacht betrekking heeft

  • Een zo concreet mogelijke beschrijving van je klacht, inclusief naam van de medewerker (indien de klacht een van onze medewerkers betreft)

  • Naam, plaats, datum en ondertekening

De praktijkmanager zal naar aanleiding van het formulier je klacht in behandeling nemen en bespreken met beide orthodontisten. Daarna zal zij in overleg met jou bespreken wat de meest wenselijke afhandeling van de klacht is. Mogelijke oplossingen:

  • je vindt het voldoende om je ongenoegen kenbaar te maken en wenst geen verdere actie. Je klacht wordt als melding geregistreerd.

  • telefonische afhandeling van de klacht: sommige klachten zijn eenvoudig en snel op te lossen.

  • schriftelijke afhandeling van de klacht. Je ontvangt een brief met de bevindingen van de betrokkenen.

  • je bespreekt je klacht met de orthodontist.

Vanzelfsprekend worden alle klachten in ons systeem geregistreerd. Mocht het onverhoopt niet lukken om je klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kun je ook gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling, waarbij onze praktijk is aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

bottom of page