top of page
sliders-2020_014.jpeg

Kwaliteitsbeleid

De orthodontist is ingeschreven in het tandarts-specialistenregister en is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Dit verplicht ons te voldoen aan de kwaliteitseisen die aan orthodontisten worden gesteld.

In ons kwaliteitsbeleid zijn verschillende aandachtspunten opgenomen.

Nascholing

De orthodontisten nemen zeer frequent deel aan congressen en cursussen en geven lezingen en cursussen. Alle andere teamleden nemen geregeld deel aan cursussen om hun kennis en vaardigheden op een hoog niveau te houden.

Visitatie

Eens per vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd door collega’s als onderdeel van het visitatieprogramma van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten. Tijdens deze visitatie wordt de praktijk beoordeeld door ervaren collega’s.

Werkoverleg

Er vindt structureel overleg plaats tussen de orthodontist, praktijkmanager, assistenten en overige medewerkers. In deze overleggen bespreken we algemene voortgang, verbeterpunten en ontwikkelingen. Verder vindt ook regulier overleg plaats met andere behandelaars zoals kaakchirurgen, tandartsen, fysiotherapeuten etc.

Screenshot 2021-12-07 at 13.07_edited.jpg

Patiënten enquêtes

We vragen al onze patiënten naar hun ervaringen met een patiënten-enquête, kort voordat de beugel wordt verwijderd. De gemiddelde score van deze enquêtes is een 8.5. Wij nemen alle opmerkingen serieus en proberen hier van te leren.

Werkoverleg

De orthodontisten zijn lid van de volgende vakverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging van Orthodontisten

  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

  • European Orthodontic Society

  • American Association of Orthodontists

  • World Federation of Orthodontists

  • European Aligner Society

Screenshot 2021-12-07 at 13.23.07.png

Werkoverleg

Orthodontistenpraktijk Veghel is een officieel erkend leerbedrijf. Bij de praktijk zijn zowel stagiaires in de functie van mondhygiënisten en tandartsassistenten werkzaam.

Screenshot 2021-12-07 at 13.27.01.png
Screenshot 2021-12-07 at 13.27.05.png

Certificering

De praktijk is gecertificeerd. Dit betekent dat alle behandelingen die in de praktijk worden verricht, zijn vastgelegd in gedetailleerde procedures en protocollen.

Dental WaterTest

Dental WaterTest biedt de praktijk een volledig geaccrediteerde dienst voor het behouden of verbeteren van uw waterkwaliteit.

Screenshot 2021-12-07 at 13.27.06.png
Screenshot 2021-12-07 at 13.27.13.png

ZorgSom

Wij werken met ZorgSom. Daarmee kunnen wij bij iedere behandeling direct aangeven wat uw verzekering vergoedt en wat uw eigen bijdrage is.

bottom of page