top of page
sliders020.jpeg

Tarieven

De totale kosten van een orthodontische behandeling kunnen we van tevoren niet precies aangeven. In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel. Er zijn uitneembare, gedeeltelijk vaste en volledig vaste beugels. De kosten zijn mede afhankelijk van het behandelingsverloop en het soort behandeling. Een zeer globale indicatie is dat een gemiddelde beugelbehandeling tussen de 2500 en 3500 euro kost, inclusief de techniekkosten. De gemiddelde behandelduur ligt tussen de twee en drie jaar. Je kunt bij de berekeningen het beste uitgaan van drie verzekeringsjaren. Ook is het belangrijk te weten dat de behandelkosten niet altijd evenredig over de jaren verdeeld worden. Tijdens het eerste consult zal de orthodontist je vertellen wat ongeveer de verwachte kosten zijn voor de beugelbehandeling.

Tarievenlijst NZa

In Nederland worden de tarieven voor orthodontische behandelingen jaarlijks vastgesteld door de overheid (NZa) en vastgelegd in een prestatielijst. Elke orthodontist Nederland is verplicht deze prestatielijst te hanteren, zodat de tarieven overal vergelijkbaar zijn.

Bekijk de prestatielijst van NZa

Tarievenlijst Orthodontistenpraktijk Veghel

De uitvoering van de behandelingen, de gebruikte materialen of de techniekkosten kunnen per praktijk en per persoon verschillen.

Bekijk de techniekkosten van Orthodontistenpraktijk Veghel

Vergoeding zorgverzekeraars

De kosten voor een beugel worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed door een aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij verzekeraars. Kijk daarom goed na in je verzekeringspolis waar je recht op hebt of pas je verzekering zo nodig aan.

Bekijk een actuele vergelijking van verschillende verzekeringen

Bekijk hier een duidelijk schema m.b.t. kosten en betalingen van uw behandeling

Vanuit een basisverzekering worden de kosten bijna nooit vergoed. Alleen in zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de staat van je gebit voorkomt op de indicatieve lijst ‘Vergoeding bijzondere Tandheelkunde.’ De orthodontist geeft het aan als je in aanmerking komt voor deze indicatieve lijst en zal een aanvraag bij de verzekering indienen. Als je verzekering akkoord gaat, komt de vergoeding uit de basisverzekering. De vergoeding valt dan onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit je vrijwillig eigen risico betaald. Als je aan je eigen risico hebt voldaan, wordt deze zorg door de verzekering vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Ook goed om te weten is dat bijstandsgerechtigden in veel gemeenten aanspraak kunnen maken op bijzondere bijstand wanneer zij een beugel nodig hebben.

Facturatie

Om onze aandacht volledig te kunnen richten op de orthodontische behandeling, heeft Orthodontistenpraktijk Veghel de financiële patiëntenadministratie overgedragen aan een specialist op dit terrein: Netpoint Factoring BV. Daarom gelden de betalingsvoorwaarden van de firma Netpoint Factoring BV voor alle door hen verstuurde declaraties.

Bekijk hier de betalingsvoorwaarden van Netpoint Factoring.

Betaling door zorgverzekeraar

Netpoint Factoring heeft contracten met de meeste verzekeraars, waarbij geregeld is dat de facturen eerst betaald worden door de zorgverzekeraar. Deze declareert dan het eventuele restantbedrag bij jou van een digitale declaratie. 

Op de website www.uwdeclaraties.nl heb je 24 uur per dag, 7 dagen per week inzage in al je declaraties en je betalingsoverzicht en kun je nota’s downloaden.

Voor vragen of verzoeken kun je ook www.uwdeclaratie.nl raadplegen. Je kunt inloggen met een wachtwoord of met een declaratienummer. Je kunt ook een e-mailbericht sturen naar reactie@netpointfactoring.nl of bellen naar 0416-541509. Ook voor het treffen van een betalingsregeling kun je contact opnemen met Netpoint Factoring B.V.

bottom of page