top of page
lach_001.jpeg

Hawley en Essix of Damon retainer

Hawley en Essix van Damon retainer

Wanneer je beugel eruit gaat, staan je tanden nog een beetje ‘los’ in het tandbot. Door een retentiebeugel te dragen, krijgen de wortels van je tanden en kiezen de kans om nog beter vast te groeien in hun nieuwe positie. Vaak mag je deze beugel na een aantal maanden afbouwen en hoef je hem daarna niet meer te dragen. Er zijn twee types: de Essixbeugel en de Hawleybeugel. De Essix is een doorzichtig kapje dat helemaal om je tanden heen sluit. Je ziet hier nagenoeg niets van. De hawley-beugel is eigenlijk gewoon een plaatje, met een draadje om je voortanden en een ‘plaatje’ tegen je gehemelte.

When your braces come off, your teeth are still a little 'loose' in the tooth bone. By wearing a retention brace, the roots of your teeth are given a chance to grow into their new position even better. You are often allowed to phase out these braces after a few months and then you no longer need to wear them. There are two types: the Essix brace and the Hawley brace. The Essix is a transparent cap that closes completely around your teeth. You see virtually nothing of this. The Hawley brace is really just a plate, with a wire around your front teeth and a 'plate' against your palate.

bottom of page